OVER ONS

Het is het jaar 2018 wanneer de wijk Bijlmer in Amsterdam de vijftigste verjaardag viert. Ter gelegenheid hiervan worden er in dat jaar door bewoners en lokale overheid diverse gelegenheden en evenementen gehouden om de 50ste verjaardag te vieren. Betrokken bewoners zoals Roy Ristie, Jessica Dikmoet, Henk van der Belt, Elsie Gumbs en nog vele anderen slaan de handen ineen om er een Parade te organiseren waarbij over de straten van Zuidoost diverse groepen meedoen, die elke dag weer hebben meegebouwd aan Zuidoost. 

Deze eerste parade wordt tevens live uitgezonden op de televisie door TV-partner SALTO. De reacties stromen binnen. En zelfs de prestigieuze krant het Parool wijdt een artikel aan de SouthEast Parade.

2019: one more try

De overweldigende reacties vanuit de burgers maar ook vanuit de overheid, vragen om vervolg van deze parade. Het idee ontstaat om er in 2019 opnieuw een parade te organiseren. Op 11 juli 2019 is de tweede parade een feit. Wederom met dank aan Stadsdeel Zuidoost en TV partner SALTO wordt deze parade live op tv uitgezonden. Dit jaar is het aantal deelnemers gegroeid naar ruim 1000.

2020: Tijd voor professionalisering

Na de editie van 2019 blijkt dat dat de verwachtingen hoog liggen en dat er verwacht wordt dat de SouthEast Parade een jaarlijks platform wordt dat de etalage is voor alles en iedereen die een positieve bijdrage levert aan de stad Amsterdam en in het bijzonder Zuidoost. Maar die hoge verwachtingen vergen ook een andere aanpak. Bij de evaluatie van 2019 is gebleken dat aan het creatieve proces van vele betrokken bewoners, een zakelijk management moet worden toegevoegd om deze parade voor de komende jaren in bedrijfsmatig opzicht te structuren. Aan het einde van 2019 wordt Roshnie Phoelsingh gevraagd om het management op zich te nemen, om zodoende de interne en administratieve organisatie verder te ontwikkelen en te structuren zodat er een geoliede machine ontstaat waarop er jaarlijks gebouwd kan worden bij iedere parade. Editie 3 in 2020 gaat later aantonen waarom het structuren van de organisatie noodzakelijk is geweest, wanneer blijkt dat we vanaf 2020 te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden zoals de corona-pandemie.

ONLINE CHALLENGE 2020 en 2021

Editie 2020 en 2021 vragen ons om creatief om te zijn, ondanks alle beperkingen vanwege de coronapandemie. Dat levert in 2020 en 2021 de eerste aangepaste versies.

LUSTRUM 2022 

Editie 5 in 2022 mag weer de straat op! Zaterdag 20 augustus 2022 
Dit jaar helaas zonder Roy Ristie, die in december 2021 vrij plotseling overleed.

Maar met een enthousiast team dat ieder jaar een wezenlijke bijdrage heeft geleverd zoals:

 • Jessica Dikmoet
 • Charissa Mitrasing
 • Henk van der Belt
 • Shyke Dikmoet
 • Cynthia Arnon
 • Inga Dostal
 • Han Nellen
 • Carla van Dijk
 • Marissa Lisse
 • Winston Pengel
 • Alexander Rubenhagen
 • en nog vele anderen die in verschillende fasen meewerken.  

We kijken uit naar je als loper van de parade of als toeschouwer langs de route! 

Met vrolijke groeten namens ons allen!

Roshnie Phoelsingh

General Manager