PARTNER OF SPONSOR WORDEN?

Thema 2022:

SAMEN VERDER

Het thema van de vijfde editie is Samen Verder.
Niet geheel onverwachts.

De afgelopen 4 parades waren een succes dankzij de samenwerking met verschillende mensen en organisaties met het hart op de juiste plek.

Ooit begonnen als gezamenlijk bewonersinitiatief, gaan we ook nu, na het plotselinge overlijden van onze creative director Roy Ristie, voort met de missie van de  SouthEast Parade:

We bieden iedereen een podium om te laten zien dat je er bent en wat je doet. Wat je waard bent voor onze stad. Een stad die gemaakt wordt door mensen, hun energie, hun activiteiten, hét DNA van Amsterdam.

Het podium dat wij bieden is in 2022 een fysieke parade op straat, langs de pleinen, winkelcentra, parken culturele hospots en architectuur. Hiermee raken we ook het doel om Zuidoost bekend te maken bij andere delen van de stad. Daarom doen alle stadsdelen mee.

Dit is de afgelopen jaren mede mogelijk gemaakt door bedrijven en instellingen die hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid hebben begrepen en hier concreet invulling aan geven.

Salto, CEC, Hilton Arena, en ook opleidingsinstellingen zoals Hva en Roc. Zij leverden op eigen kosten een bijdrage aan de realisatie van dit mooie, kleurrijke event. Door het beschikbaar stellen van hun menskracht, door een deel van  de kosten op zich te nemen of te zorgen dat wij die kosten niet hoefden te maken.

Duizendmaal dank!

Aanmelden als partner of sponsor

Wat betekent ‘partner’ van de parade?

U neemt als partner de uitvoering cq. realisatie van een bepaald onderdeel voor uw rekening.

Een voorbeeld hiervan is SALTO, die ervoor zorgde dat onze live TV uitzendingen door het SALTO team werd ontworpen, uitgevoerd en bekostigd. Of het ROC van Amsterdam dat ons tientallen toezichthouders beschikbaar stelde de afgelopen jaren. Maar ook Hilton Arena die voor onze werkruimte zorgde en tevens de gehele verzorging van drank en voeding op zich nam voor ons kernteam.

Wat betekent ‘sponsor’ van de parade?

Als sponsor bouwt u graag mee aan de sociale doelen van de SouthEast Parade. U stelt daarvoor budget beschikbaar om ongedekte delen van onze operationele kosten te betalen.
Hiervoor levert uw bedrijf een financiele bijdrage en stapt niet zelf in de uitvoering.

Draagt u bij? Daar zijn we heel blij mee!

We bespreken graag de mogelijkheden. Aanmelden kan hieronder.

Aan de hand van de door u ingevulde informatie neemt het zakelijk management van de SouthEast Parade contact op om uw bijdrage te bespreken.